Det har ju varit ett lite annorlunda år för alla och det blev bestämt sent att SM och Skånes Matfestival kan gå av stapeln. Med kort varsel har vi trots allt fått in några sponsorer vilket vi är oerhört tacksamma för.
I nuläget är följande sponsorer med: